Lanthandeln


Lanthandelns hantverksbod nere vid Vänga Kvarn byggdes 2004 som ett museum och är en kopia av  Vänga gamla speceri- och diversehandel som låg uppe vid kyrkan. Vängas lanthandel slog igen 1975 och 26 år senare fick  Vänga Hembygdsförening affärsinredningen.

I Lanthandeln fanns även poststationen Wängdala mellan åren 1875 och 1952. I dag finns olika hantverkare från bygden i Vänga Lanthandelsmuseum.


 


Kontakt

Vänga Hembygdsförening